Turgut DURAK

Basit Usulde Yeni Dönem Resmen Başladı

Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemine Ne Zamana Kadar Başvurmaları Gerekmektedir?

Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemine Ne Zamana Kadar Başvurmaları Gerekmektedir?
2018 Basit Usul Defter Beyan Sistemi Nasıl Olacak ? Defter beyan sistemi 2018 Yılında ilk kez uygulanacağı için 30.06.2018 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Normalde ise 2018 yılında defter beyan sistemini kullanacaklar 31.12.2017 tarihine kadar Kayıt yapmaları gerekmekteydi.
Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemine Başvuruyu Nasıl Yapacak?
Basit usule tabi mükellefler başvurularını;– Kendileri,
• Ekte Bulunan ve söz konusu tebliğ ekinde bulunan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ile düzenledikleri meslek odaları ,- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları (Muhasebecileri)
aracılığıyla yapabilirler.
Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemine Başvuru Yapmak için Şifreyi Nereden Nasıl Alırlar?
2018 Basit Usul Defter Beyan Sistemi Nasıl Olacak? Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından herhangi bir vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.
Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf, Teslim Tutanağı karşılığı mükellef veya yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
Basit Usul Mükellefler Gelir ve Gider Belgelerini Hangi Tarihlerde Girecekler?
Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler Sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve görüntülenebilecektir.
Basit Usul Mükellefler alış ve gider faturalarını ve belgeleri ile satış ve hâsılatlarına ilişkin fatura ve belgeler üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir. Özetle basit usuller üç ayda bir bütün faturalarını sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.
Kayıt dönemleri ise şu şekilde olmaktadır.
1. Ocak -Mart ayları arası kayıtlar Nisan ayı Sonuna Kadar,
2. Nisan – Haziran ayları arası kayıtlar Temmuz ayı Sonuna Kadar,
3. Temmuz – Eylül ayları arası kayıtlar Ekim ayı Sonuna Kadar,
4. Ekim – Aralık ayları arası kayıtlar takip eden yılın ocak ayı Sonuna Kadar,
Sisteme kayıt yapılması gerekmektedir.
Basit Usul Mükellefler Kayıtları kendi tutup Defter Beyan Sistemine Kayıt Yapabilirler mi ?
2018 Basit Usul Defter Beyan Sistemi Nasıl Olacak ? Basit usul mükellefleri basitlikten çıkararak kayıt sistemine geçirerek gerçek usule yakınlaştırdığını bahsetmiştik. Çünkü Basit usuller artık kayıtlarını kendileri tutamayacak. Basit Usul mükellefler defter beyan sistemine belge fatura vb. kayıt veya giriş yapamayacak. Sadece defter beyan sisteminde girişi veya kaydı yapılan belgeleri görebilecekler.
Defter beyan sistemine Basit Usul mükellefler adına Ya bağlı bulundukları meslek odaları tarafından yada Meslek mensubu yani muhasebeci tutarak muhasebecileri tarafından giriş ve kayıt yapılabilecek.
Meslek odalarının veya Muhasebecilerin basit usul mükellef adına defter beyan sistemine kayıt yapabilmesi için aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapması gerekecek. Yapılacak sözleşmeler yazımızın en altında bulabilirsiniz.
Defter Beyan sisteminin basit usullerin kullanımından artık sadece kendileri değil meslek odaları veya muhasebecileri de sorumlu olacak.
Defter Beyan Sistemine Başvurmayan Fatura Vb Giriş Yapmayanlar Beyanname Verebilecekler mi ?
Defter-Beyan Sistemini kullanan Basit Usul mükellefler Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanır.
Özetle Basit Usul mükellefler defter beyan sistemine başvuru yapılmadan , fatura belgeleri defter beyan sistemine kayıt yapmadan beyanname verilemeyecek. Bu sistem dışında göndereceği beyanname de gönderilmemiş sayılacak.
Defter Beyanname Sistemine Başvuru yapılmaması ve Fatura vb Belgelerin Girişi Yapılmaması Halinde Kesilecek Cezalar Nelerdir?
Basit Usul mükellefler defter beyan sistemine başvuru yapmaması halinde 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza: başlıklı Mükerrer Madde 355. maddesine göre ceza kesilecektir.
. Yine her üç ayda bir gider ve gelir belgelerinin kayıt yapılmaması halinde de aynı maddeden üç ayda bir ceza kesilecektir
Basit Usuller için 2017 Yılı Ceza tutarı 350 TL’dir. Bu ceza tutarı 2018 Yılında Yeniden değerleme oranı olan % 14,47 arttırılarak uygulanacaktır. 2018 Yılında bu ceza tutarı 400 lira olacağı tahmin edilmektedir. Hadi kolay gelsin Basit Usul de vergilendirilen arkadaşlar, dostlar, hepinize bol kazançlar dileği ile.EKONOMİK GÜCÜNÜZ BOL,AMA SAĞLIĞINIZ YERİNDE OLSUN…………..
TURGUT DURAK-MALİ MÜŞAVİR

 

EN SON YAZILARI

 1. Anne ve babanın ölümü halinde kimler nasıl maaş alır?
 2. Kimler Doğum Borçlanması Yapar
 3. Tarsus’un Ekonomisi
 4. Kimler daha Erken Emekli Olur
 5. Yeniden Yapılandırma Geliyor
 6. Erken emeklilikte son durum ne?
 7. 2017 Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşverene Maliyeti
 8. Orhan Kır
 9. Emeklilere Seçim Öncesi Müjde
 10. Bağ-Kur Borcu Olanlara Müjde
 11. Tarsus’un Ekonomisi
 12. Tarsuslu milletvekili adaylarımız
 13. Az Alan Emekliye 100 TL.
 14. Beyanname dönemi başladı; pamuk eller cebe!
 15. Borçlu Bağ-Kur’luya Müjde
 16. Asgari Ücret Nasıl Oldu?
 17. Bağ-Kur
 18. Elektrik Kesintileri
 19. Sistem Yok Kardeşim
 20. İstifa Halinde Kıdem Tazminatı