Yakup ŞEN

Dışa Bağımlı Kapitalist Sistemde Devlet Neden Tamamen Sosyal Olmaz? (3)

(…) Memur ve emekliler hakkında intibak düzenlenmesi yapılarak maaşlarının günün şartlarına göre acilen yapılması gerekir.

(…) Memur ve emekliler hakkında intibak düzenlenmesi yapılarak maaşlarının günün şartlarına göre acilen yapılması gerekir.
 
Laik, demokratik ve sosyal devlet anlayışını, anayasal, yasal ve hukuksal olarak yeniden ele alıp, acilen düzene sokulması gerekir.
 
Memurlara ve tüm çalışan emeğiyle geçinenlere grevli ve toplu sözleşmeli hak tanınması.
 
Yurtiçi seyahatlerin ücretsiz (bu ancak sosyalist ekonomik sistemde gerçekleşir) yapılması. Geliri olmayandan vergi alınmaması, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması. Kullanılan ve içilen sudan ücret alınmaması.
 
Halkımızın gelir düzeyine uygun bir şekilde fiyatların aşağıya çekilmesi için acilen gerekli önlemin alınması. Bu bununla ilgili bir koordinasyon kurulunun oluşturulması. Zorunlu din dersi uygulamalarından derhal vazgeçilmesi ve devletin yarı din devleti anlayışından vazgeçerek, laik, sosyal ve hukuksal devlet anlayışına geçilmesi için, anayasal ve yasal düzenlemelerin bir an evvel vakit geçirmeden yapılması gereklidir. Asgari ücretin günün şartlarına uygun, yeniden ele alınıp (kurul oluşturularak) acilen yükseltilmesi gerekir, sürücü kurslarının devletleştirilmesi, sürücü kurs adaylarının teorik ve pratik olarak iyice uzman hale gelmeleri durumunda ehliyetlerinin (sınava bile gerek kalmadan) verilmesi.
 
Ceza evlerindeki mahkum ve tutukluların (sağlığı yerinde olanların) devlet üretim çiftliklerinde ve diğer üretim alanlarında üretime katılmaları sağlanmalıdır. Memurlara siyasi partilere üye olma ve siyaset yapma yasağı kaldırılmalı. Yüksek tonajlı yük taşıyıcılarına (tır ve ağır yük vasıtalarına) yol vergisi konulmalı. Hayali ihracatın önlenmesiyle ilgili tedbirlerin derhal yürürlüğe konuşması mutlaka gereklidir. Kara parayla ilgili etkili bir mücadele yapılması gereklidir. Özellikle okuma yazma bilmeyenler için okuma yazma kurslarının (özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde) ülke çapında eğitim seferberliğinin acilen başlatılması gerekir.
 
Kürt ulusu (ezilen ulus olarak) referandumda ana dilde eğitim hakkı sağlanmalı, pek tabiî ki kendileri isterlerse (Devam edecek)

 

EN SON YAZILARI

 1. Egemen Güçlerin Bir Asırdan Beri Doğu Kalkınması Yutturmacası 2
 2. Egemen Güçlerin Bir Asırdan Beri Doğu Kalkınması Yutturmacası! 1
 3. Faşizmin Kara Lekesi Tarihe Yüz Karası Olarak Geçecek!
 4. Dışa Bağımlı Kapitalist Sistemde Devlet Neden Tamamen Sosyal Olmaz? (2)
 5. Dışa Bağımlı Kapitalist Sistemde Devlet Neden Tamamen Sosyal Olmaz? (1)
 6. Şaibeli Referandum
 7. Başkanlığa “Hayır” Kampanyası İçin Ulusal Seferberlik İlan Edilmeli (!)
 8. Anayasalar Neden ve Kimin İçin Değiştirilir (2)
 9. Anayasalar neden ve kimin için değiştirilir?(1)
 10. Başkanlık Sistemi ve Anayasa Üzerine
 11. Yeni Anayasa Düzenlemesi Fiili Diktatörlüğe “Hukuki Boyut” Kazandıracak!
 12. Örtülü Faşizmden Açık Faşizme (2)
 13. Örtülü Faşizmden Açık Faşizme (1)
 14. Felsefe-1
 15. Felsefe-1
 16. Bu “Darbe” Başka Darbe
 17. Kısa Yoldan Zengin Olmanın Bedeli
 18. 1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı (2)
 19. Kentsel Rant Sömürüsüne Karşı Neden Sosyalist Kent Modeli!
 20. 1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı (1)